1492. évi XLI. törvénycikk

az erdélyi részekben és Szlavoniában két nyolczados törvényszék tartandó

Továbbá, hogy Erdélyben és Szlavoniában hasonlóképen évenkint, más két nyolczados törvényszéket kell tartani, tudniillik a Vizkereszt- és a szent Jakab napiakat.

1. § És hasonlóképen ezeknek az ünnepeknek huszadnapján kezdődjenek és tartsanak addig, a meddig szükségesnek látszik.