1492. évi L. törvénycikk

a nemesek saját földeik után ne fizessenek tizedet

Továbbá, hogy a nemesek, akár vannak jobbágyaik, akár nincsenek, saját földeik után nem tartoznak dézsmát fizetni, régi szabadságuk igy tartván.