1492. évi LV. törvénycikk

a kisebb hatalmaskodást tárgyazó ügyek

A kártételek, egyéb bántalmak és sérelmek, valamint a kisebb hatalmaskodások miatt inditott perekben, még ha a tettes saját szájával tenne is az ő birája előtt vallomást, ezentúl hatalmaskodásban senkit se marasztaljanak, hanem csak az ilyen módon okozott károknak és a felperes költségeinek megtéritésében, ezen felül az előre bocsátott hatalmaskodásokért marasztalják el a biró és a panaszló között egyaránt megosztandó huszonöt nehéz girában, a mely száz forintot teszen és a biró szoritsa az illetőt azonnal ennek a lefizetésére.


  Vissza az oldal tetejére