1492. évi LVII. törvénycikk

a visszaüzés büntetéséről

Továbbá, mivel a tanuskodás, közös tanuvallatás, szemügyrevétel, iktatás és visszaiktatás, valamint a birtokjogok becslése alkalmával a vesztes fél, a biróság és igazság megvetésével néha visszaüzéseket szokott használni, a melyekért a visszaüzőket első izben egy, másod izben pedig két arany girában marasztalák el:

1. § Miért is, emez erőszakoskodók és törvényt s igazságot háboritók vakmerőségének kellő eszközzel való megfékezése végett, határoztuk: hogy ha ezt jövőre bárki, legyen az akármilyen rendü, rangu és állásu, bármi módon és bármely okból, akár főbenjáró itélet alkalmából is, meg merné tenni: az ellenfél ellenében az első visszaűzés alkalmával ugyancsak egy arany márkában; he pedig az ilyen ügyekben másodszor eszközölt végrehajtás idején másod izben hasonlóképen visszaűzést használna, akkor hatalmaskodás tényében, és ezenfelül, ha ez iktatás vagy visszaiktatás avagy fekvő jószágok becslése esetében történt, ama birtokjogok becsüjében, a melyekre nézve az iktatásnak, visszaiktatásnak vagy becslésnek megkellett volna lennie, ha pedig közös tanuvallatás vagy szemügyrevétel alkalmával történnék az, azonfelül hasonlóképen hatalmaskodás tényében és ezenkivül még az ügy elvesztésében kell a visszaűzőt vagy visszaűzőket elmarasztalni s legott elmarasztaltaknak tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére