1492. évi LX. törvénycikk

a „királyi kézből” stb. záradékkal ellátott adományleveleknek semmi erejük se legyen

Hogyha ennekutána valaki a királyi felségtől jogokat és fekvő jószágokat kérne föl és a felkérő azt kivánná, hogy azokat, a királyi felség saját neve alatt foglaltassa el, egyszersmind pedig az adományról szóló levelet úgy irassa, mintha az az adomány az ő királyi kezéből történt volna: az ilyen adománylevélnek e záradékot illetőleg („királyi kézből”) semmi ereje és hatálya se legyen; és hogy azt sem az ispánoknak sem pedig a nyolczados törvényszéken a rendes biráknak és itélőmestereknek nem kell tiszteletben tartaniok.


  Vissza az oldal tetejére