1492. évi LXI. törvénycikk

a fekvőjószágok felkérője az adományul nyert javakat saját nevében foglalja el és saját nevében pereljen az ellentmondókkal, a király nevét pedig ne elegyitse a perbe

Hogy ha a királyi felség birtokot vagy birtokokat adományoz valakinek, ez a neki adományozott birtokot vagy birtokokat foglalja el a maga részére és a mondott birtokra való iktatáskor jelentkező ellentmondókkal ne a király, hanem a saját nevében perlekedjék.

1. § Úgy, hogy ebbe a peres kérdésbe a királyi felség nevét belé ne elegyitsék, és az ilyen peres ügyek végrehajtására se kaphassanak vagy nyerhessenek a királyi felségtől megbizó levelet.