1492. évi LXVI. törvénycikk

miképen hajtsák be a bírák a birságokat?

Továbbá a nádor, és az országbiró valamint a többi rendes, egyházi és világi birák az előttök fenforgott perekben egybegyült összes törvénykezési terhekből és birságokból a perek befejezése és végitélettel való eldöntése után azonnal első sorban az ellenfelet tartozzanak az ő részére nézve kielégiteni, és azután szabad halalmukban álljon a saját birói részükbe eső hányadot behajtani.


  Vissza az oldal tetejére