1492. évi LXVII. törvénycikk

a széksértés büntetése huszonöt gira

Továbbá a széksértő huszonöt girát fizessen, még pedig annak két harmad részét a birónak, s egyharmadrészét az ellenfélnek.