1492. évi LXXV. törvénycikk

az ispánok és alispánok végrehajtásai miképen történjenek? és hogy azokat nem szabad zavarni, és azok büntetéséről, kik azoknak végrehajtását zavarják

A vármegye ispánjainak és ezek alispánjainak az itélet és igazság végrehajtásában igen sok teendőjűk van:

1. § Hogy már most végrehajtásaikat kellő módon és minden akadály nélkül teljesithessék határoztuk, hogy a kik az ispán vagy alispán és szolgabirák ellen, a midőn ezek bármely törvényes és birói végrehajtásokban eljárnak, föltámadnak és ellenük erőszakoskodni mernek, és ily módon meggátolják abban, hogy az igazságot, melyet végre kell hajtaniok, végrehajthassák: az olyanok, (mindazáltal kideritvén előbb a tiszta valóságot), méltó büntetéssel lakoljanak.

2. § Ha pedig az ilyenek szolgák vagy parasztok: uraik őket huszonöt gira büntetés alatt az ispán kezéhez kötelesek adni, hogy érdemlett büntetésüket elvegyék; azonkivül ártatlanságukra nézve, hogy tudniillik ez nem az ő akaratukból és meghagyásukból történt, tisztázni kell magukat.

3. § Ha pedig a szolgák vagy parasztok a büntény elkövetése után megszöktek, az ispán a rajta esett sérelem miatt nyomozza őket, és uraik mindamellett, tartozzanak magukat, mint emlitettük, ártatlanságukra nézve tisztázni


  Vissza az oldal tetejére