1492. évi LXXVII. törvénycikk

hogy az egyházi személyek tanuvallató levelekkel birtokokat sem nem szereznek, sem meg nem tartanak

Továbbá, hogy a püspököknek, káptalanoknak, apátoknak, conventeknek és prépostoknak, valamint a többi birtokos egyházi személyeknek semmi birtokot sem szabad a nemesek és egyházak közt való birtokszerzések tárgyában kelt három tanuvallató levéllel sem szerezni, sem megtartani.

1. § Hanem csak a királyi felségnek vagy más rendes biráknak levelével, a mint ez tudvalevőleg a néhai Lajos király úr idejében volt elrendelve és megtartva.


  Vissza az oldal tetejére