1492. évi LXXXVI. törvénycikk

a parasztok, kik feleségüket hozzák, földesuraik részére élelmi szereket vagy a malmokba gabonát visznek, vámot ne fizessenek. A szabók és posztónyirók se tartozzanak vám fejében többet adni, mint más utasok

A parasztoktól, kik más községekből feleségüket hozzák, ezután egyáltalában sem menet sem jövet, semmi vámot sem kell venni.

1. § És hogy a szabóktól meg a posztónyiróktól nem negyven denárt (mint eddig szokásban volt), hanem csak annyit kell a vámhelyeken venni, a mennyit más utasoktól vesznek.

2. § És ezenfelül azoktól az emberektől, kik a malmok helyeire gabonát visznek, sem menet sem jövet nem szabad vámot venni .És nemkülönben azok se tartozzanak semmi vámot fizetni, a kik földesuraik borait, gabonáját, élelmi szereit és adóit bármely vámhelyen át és földesuraik házaiba és udvaraiba viszik, és az emlitett büntetés alatt ne is kényszeritsék őket vámfizetésre.


  Vissza az oldal tetejére