1492. évi XCII. törvénycikk

a nyilvánvaló adós, köznyelven „szembevaló adós” bárhol letartóztatható

Ha pedig valaki panaszkodik, hogy egy másik nyilvánvaló adósa neki, azaz, ha az adós kétségtelen és nyilvánvaló, a ki azt az adósságot nem tagadja és a kit közönséges és anyanyelvükön „szembevaló adósnak” nevezünk: az ilyen adóst is szabad legyen letartóztatni és részéről az ország szokásához képest igazságot szolgáltatni.