1492. évi CII. törvénycikk

Visegrád városnak bármely kihágásra nézve fenállott szabadságát eltörlik

Továbbá az a kárhozatos szabadság, melyet a néhai Mátyás király ur Visegrád városának adott, az tudniillik, hogy e város egy polgára se tartozzék valakinek bármely kihágás, de meg adósság miatt sem, törvényt állani, egyáltalában eltörlöttnek, megszüntnek és erőtlennek meg semmisnek tekintendő.