1492. évi (szlavon) X. törvénycikk

az elfoglalt várak, kastélyok és birtokok visszabocsátásában ugyanazt a szabályt kell követni mint Magyarországban

Azoknak a váraknak, kastélyoknak, mezővárosoknak, faluknak vagy birtokoknak s minden egyéb birtokjognak visszaszerzésében és helyreállitásában, a melyeket az emlitett néhai Mátyás király úr halála óta bárki önhatalmából elfoglalt, ugyanazt a módot kell megtartani, mely Magyarországra nézve az e részben készült czikkelyben van megállapitva.