1495. évi II. törvénycikk

a királynak arról a hatalmáról, hogy a hozzá hü országlakosoknak fekvőjószágokat adományozhat

A kilenczedik czikkelyre nézve, mely a királyi felségnek birtokjogok adományozására ad szabadságot, ezt végeztük:

1. § Hogy a királyi felségnek ama czikkely sora és tartalma ellen tett vagy ezután teendő adományai hiábavalók, semmisek és egyáltalán erőtlenek legyenek.

2. § A királyi felség pedig, száz jobbágytelekig, bárkinek, még külföldi személyeknek is adományozhasson.


  Vissza az oldal tetejére