1495. évi VIII. törvénycikk

a királyi törvényszéknek a főpapok, bárók és nemesek köréből való ülnökeiről és azok fizetéséről

A negyedik czikkelyt ezzel toldottuk meg:

1. § Hogy a királyi felség a nyolczados törvényszékek tartásának idején tartozzék a maga tiszténél fogva hármat a főpap urak, és más hármat a bárók, valamint tizennégyet a tehetősebb és tisztességes sorsú nemesek közül, ülnökökül kiválasztani és őket, a mint állásuk megkivánja, méltó fizetéssel ellátni.


  Vissza az oldal tetejére