1495. évi X. törvénycikk

senki se merjen az érsekek vagy helyetteseik előtt a megyéspüspök kikerülésével, első folyamodásban pert inditani, hanem ügyét felebbezés utján vigye azok elébe

A negyvenötödik czikkelyhez ezt adtuk:

1. § Hogy a mit az a czikkely a római curiához és követekhez való felebbezésre nézve elrendelt, ugyanezt az országunkban létező érsek urakra nézve is kell érteni.

2. § Hogy egyáltalában senkinek sem szabad ügyét egyszerü panasz utján, hanemha a főpapurak megyéjéből való felebbezés utján azok elébe vinni.

3. § Azt sem mellőzvén: hogy a kik az előbb emlitett czikkelyt a jelen rendeléssel együtt át merik hágni, azok keresetüktől és követelésüktől essenek el és ezenfelül ellenfelükkel szemben, költség fejében negyven aranyforinton maradjanak, melyeket az ispán vagy alispán és a szolgabirák elengedhetetlenül hajtsanak be, ha van az illetőknek annyit érő vagyonuk, különben tartóztassák le személyükben s a mig meg nem javulnak, tartsák fenyiték alatt.

4. § Azokat a peresügyeket pedig, melyek mostan fötisztelendő Ursini Ursi követ úr előtt vannak folyamatban, tartozzanak a felperesek azok rendes birái elébe visszavinni.


  Vissza az oldal tetejére