1495. évi XIII. törvénycikk

a felek az itélet végrehajtása előtt egyességre léphetnek s ekkor semmi birságot sem kell fizetni

A peres felek egyezkedési szabadságát tárgyazó hatvannyolczadik czikkelyhez ezt is hozzátettük:

1. § Hogyha megtörténik, hogy a felek egymásközt kiegyezkedtek, akkor, végrehajtás előtt birságokat se vehessenek a birák; de végrehajtás után szabad azokat követelniök.