1495. évi XVI. törvénycikk

az ispánok, alispánok és szolgabirák a vármegye kiküldő levele nélkül semmi végrehajtást se teljesitsenek; és azoknak a büntetéséről, akik őket, midőn a végrehajtásokban eljárnak, bármely módon gátolják

Minthogy a hetvenötödik czikkelyben *  azok ellenében a kik az ispánokat, alispánokat és szolgabirákat az itélet és igazság végrehajtása alkalmával zavarják és gátolják, semmi határozott büntetés sem található, ezért elrendeltük:

1. § Hogy bármely vármegyének az ispánjai, alispánjai és szolgabirái semmi végrehajtást se foganatosithassanak, hanemha a nemesek közönsége őket a törvényszékből a maga levelével kiküldi.

2. § Ha pedig őket, vagy közülök valamelyiket a törvényszékből, az emlitett módon valamely birói végrehajtás teljesitése végett kiküldötték és őket vagy közülök valamelyiket bárki gyalázó szavakkal vagy más méltatlansággal illeti és megsebesül vagy megveri, avagy megöli, az ilyen alkalmatlankodó ellenében ugyanazt a szabályt kell alkalmazni, a melyet feljebb a királyi embereknek és a káptalanok vagy conventek bizonyságainak háborgatóira nézve állapitottunk meg.


  Vissza az oldal tetejére