1495. évi XVII. törvénycikk

az ispánok önszántukból, a vármegyétől ki nem küldve, főváltság büntetése alatt, végrehajtást ne eszközöljenek

Hogyha az ispánok, alipánok vagy szolgabirák a maguk jószántából és nem a törvényszékből, ennek levele nélkül mennének ki valamely végrehajtásra, avagy inkább (a mint ezt helytelenségből már gyakran meg szokták tenni) birságok kicsikarására és valakit vakmerően háborgatni, terhelni vagy javaiban meg is kárositani merészkednének, akkor, eltekintve az okozott károktól, a sértett fél ellenében, legott fejük váltságában kell őket elmarasztalni.


  Vissza az oldal tetejére