1495. évi XXX. törvénycikk

külföldiek részére nem szabad egyházi javadalmakat adományozni; az adományozottakat, ha az illetők felhivatván, nem jönnek be, hogy ott lakjanak, el kell tőlük venni

Bármely néven nevezendő egyházi javadalmakat sem szabad külső és idegen nemzetbeliek részére adományozni.

1. § És a kik olyanokat adományul kaptak, azokat a királyi felség hivja fel, hogy egy bizonyos határnapra, melyet a királyi felség és a főpap s báró urak fognak kitüzni, üssék ott fel a széküket.

2. § És ha vonakodnának bejönni, a királyi felségnek szabadságában álljon azoknak a javadalmait az ország jól érdemesült lakosai részére adományozni.


  Vissza az oldal tetejére