1498. évi VII. törvénycikk

midőn az egész országot érdeklő ügyek vannak a tanácsban tárgyalás alatt, a tanácskozáshoz nyolcz ülnököt kell odabocsátani, s ezek esküdjenek meg

Hogy a királyi felség olyan ügyek alkalmából, melyek az egész országot közösen látszanak érdekelni és illetni, a fentebb emlitett tizenhat nemes közül mindenkor nyolczat bocsásson be a tanácsba.

1. § A mely nemesek szigoru hit alatt tartozzanak megesküdni, hogy a tanácsban hüségesen és titoktartás mellett, valamint ez ország közjavára és hasznára fognak mindent megbeszélni és tárgyalni.


  Vissza az oldal tetejére