1498. évi XXII. törvénycikk

azokról a báró urakról, kik a zászlós egyházi férfiakkal együtt hadakozni vagy katonáskodni kötelesek

Vannak ezenkivül ebben az országban báró urak, tudniillik Újlaki Lőrincz herczeg, valamint tekintetes és nagyságos örökös és szabad ispán urak: Zápolyai István, a szepesi terület örökös ispánja, Magyarország nádora és a kunok birája:

1. § Továbbá a bazini és szent györgyi grófok, a frangepáni és corbáviai grófok;

2. § Továbbá Wingarthi Geréb Péter ispán úr a királyi felség udvarbirája és egyéb báró urak, kik az előbb emlitett zászlós főpap urakkal és tisztekkel együtt jobbágyaik száma szerint kötelesek hadakozni.

3. § Még pedig: a despota ezer lovast tartozik adni.

4. § Lőrincz herczeg,

5. § A szepesi ispán úr,

6. § Geréb Péter ispán úr,

7. § Bélthöki Drágffy Bertalan, erdélyi vajda,

8. § Somi Józsa, temesi ispán,

9. § Alsólindvai Bánffy Miklós,

10. § Báthori György,

11. § Csáktornyai Ernust János.

12. § Dengelegi Pongrácz Mátyás,

13. § Peréni Imre,

14. § Peréni Gábor,

15. § Pelsőczi Bebek János,

16. § Rozgoni István,

17. § Palóczi Antal,

18. § Homonnai János,

19. § Kanisai László,

20. § Kanisai János,

21. § Ugyancsak Kanisai György,

22. § Groff Tamás bazini gróf,

23. § Ugyancsak Groff Péter, szintén az,

24. § Ugyancsak Groff Ferencz,

25. § Széchi Miklós,

26. § Zalónoki Paukircher György,

27. § Monyorókeréki Elerbach János,

28. § Návai Országh Zsigmond,

29. § Guthi Kompolth Zsigmond,

30. § Losonczi Zsigmond,

31. § Lévai Zsigmond,

32. § Ráskai Balázs,

33. § Bainai Both András,

34. § Nádasdi Ongor János,

35. § Bolondoki Bánffy János,

36. § Hédervári Ferencz,

37. § Nagylaki Jaxith István,

38. § Grabariai Berizló Ferencz,

39. § Grabariai Berizló János,

40. § Zokoli Albert,

41. § A despota pedig ezer huszárral.

42. § Belmusavith minden huszárjával.


  Vissza az oldal tetejére