1498. évi XXIV. törvénycikk

hogy a morvák, sziléziaiak és lausitziak a hűbéri esküt Magyarország, s ne Csehország királyának tegyék le * 

Hogy a királyi felség arra a hübéri esküre nézve, melyet a morvák, sziléziaik és a lausitziak a minap ő Felségének tettek, adjon ez országnak bizonyságlevelet az iránt, hogy ezt a hüségi esküt nem mint Csehország királya, hanem mint Magyarország királya fogadta tőlük, és nem is mint Csehország alattvalóitól, hanem mint ennek az országnak a hübéreseitől, a kik az elzálogitásnál fogva vannak ennek a Magyarországnak lekötelezve.


  Vissza az oldal tetejére