1498. évi XXVI. törvénycikk

a király honfiaknak száz jobbágyon fölül is adományozhat

A nagyobb decretumban ezelőtt az volt rendelve és határozva, hogy a királyi felség száz jobbágyig, bárkinek akar, önszántából és egymagára adományozhat, ezen a számon felül pedig, a főpap és báró urak tanácsával stb. a mit az országlakós urak helytelennek és meg nem engedhetőnek tartanak.

1. § És annak okáért a királyi felségnek hatalmát és tekintélyét semmiben sem akarják megszoritani, kivéve az idegenekre és külföldiekre nézve, a kiknek részére ebben az országban sem egyházi javadalmak, sem világi birtokok adományozásának nem akarnak helyet adni.


  Vissza az oldal tetejére