1498. évi XXVIII. törvénycikk

a határszélek kiigazitásáról

Hogy a királyi felség a határokat Magyar- és Lengyelország közt, nemkülönben Magyar- és Morvaország és hasonlóképen Ausztria és Németország között igazittassa ki és különittesse el; ezt pedig azért, hogy minden további egyenetlenségnek az oka megszünjék.

1. § Magyarországnak a törökök felől való határait is méltoztassék ő felsége helyreállitani.


  Vissza az oldal tetejére