1498. évi XXXII. törvénycikk

a lovaknak külföldre való szállitása, az arany és ezüst kivitele czéljából senki se merjen, hütlenség vétkének büntetése alatt, külföldiekkel társaságot kötni

Hogy se valamely harminczados, se bármely más rendü és állásu ember ne merjen örökös hütlenség vétkének a büntetése alatt méneknek és kanczáknak külföldre szállitása, avagy olvasztott aranynak és ezüstnek kivitele czéljából bármely külföldiekkel valami keresett szin alatt társaságot alakitni vagy kötni.


  Vissza az oldal tetejére