1498. évi XLIV. törvénycikk

a temesi ispánról, és hogy minden vármegyének külön ispánok adandók, kivéve Pest és Pilis vármegyéket

A temesi ispánnak, annak az egy vármegyének a méltóságán kivül, a melyben a temesi vár fekszik, mást nem szabad viselnie; és egy vármegyét sem szabad többé az országnak többi vármegyéitől különszakasztani;

1. § És mindenik vármegyének saját ispánja legyen, még pedig valaki az illető vármegyéből való előkelőbbek közül.

2. § Kivévén Pest és Pilis vármegyéket, a melyeknek nem szoktak ispánjaik lenni, igy kivánván azt ő régi szabadságuk.


  Vissza az oldal tetejére