1498. évi XLV. törvénycikk

trónüresség idején, a mikor tudniillik a király örökösök nélkül hal el, a fejedelmi követeknek nem szabad az országgyülésre menniök

Továbbá határoztuk, hogy ha ez az ország valamikor, Magyarország királyának örökösök nélkül való elhalálozása miatt, királyi méltóság nélkül találna lenni: az esetre, valahányszor az országlakósok közönsége uj király választása végett összegyülne, a külföldi követek közül (a minők az urak és a közönség eltántoritása czéljából igen gyakran sokan szoktak a királyok és fejedelmek részéről ide jönni) senkit sem szabad bebocsátani, hogy az uj királyra nézve annál helyesebben lehessen intézkedni.

1. § Mert maguk az országlakósok fognak arról gondoskodni, hogy azt, a kit megválasztottak, tisztelettel behozzák.


  Vissza az oldal tetejére