1498. évi XLVIII. törvénycikk

hogy azokat a viszályokat, a melyek a kunok és jászok részéről a határok miatt a nemesek ellenében keletkeztek, az itélőmesterek intézzék el

Minthogy pedig a királyi felség az elmult években ajánlkozott, hogy a nemesek és a kunok meg jászok között a határok és egyéb foglalások alapján támadt egyenetlenségeket el akarja igazittatni:

1. § Ezért kérik az országlakos urak ő felségét, hogy e határok és egyenetlenségek dolgának eligazitására méltóztassék némely itélőmestereket kirendelni.


  Vissza az oldal tetejére