1498. évi LXX. törvénycikk

két tisztséget viselhetnek: a nádor, az országbiró és a dalmátországi bán

A néhai András király úr decretumának rendelése szerint a nádornak, az országbirónak és Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok bánjának kivételével az ország semmi bárója vagy nemese se viselhessen s ne is viseljen két méltóságot vagy tisztséget. * 

1. § Kivévén, hogyha valamikor oly szükség adná magát elő, a mely miatt méltán két, vagy három méltóságot avagy tisztséget is kellene valamely személyre ruházni, a mit ő felsége ne tegyen meg másképen, mint a főpap- és báró urak tanácsával és beleegyezésével.


  Vissza az oldal tetejére