1500. évi IV. törvénycikk

az ügyeket mindig az idézések régisége szerint kell fölvenni

Ha valamely országlakosnak a másokéinál korábban kellt perbehivó levelei volnának, de mivel némely ügyei gátolják, akkor, a mikor a nyolczados vagy rövid törvényszakon az első, második vagy harmadik sorozás történik, nem találna jelen lenni.

1. § Akkor az itélőmesterek, azokat az ügyeket vagy perbehivó leveleket, tekintet nélkül e megtörtént sorozásokra, mindig keletjük szerint tartoznak a maguk helyére sorozni és beiratni, tudniillik első vagy középső helyre, a hova épen kell.

2. § És hogy az első nyolczados vagy rövid törvényszakon készült lajstromnak mind végig meg kell maradnia.

3. § Mindamellett, ha valamely perlekedő a következő nyolczados vagy rövid törvényszakon ujból akarna jegyzéket vagy birságleveleket készittetni, hogy tudniillik a másik felet meg nem jelenés miatt megbirságoltathassa vagy hogy az ügyet valamely időközben elhalálozott peres félnek utódaira szállittathassa, ezt megtennie szabadságában áll.

4. § Az ügynek azonban a korábbi nyolczados vagy törvényszékeken, tudniillik az e részben készült s előbb emlitett lajstrom sorozatában különben kijelölt helyet meg kell tartania és a szerint kell itélet alá kerülnie.


  Vissza az oldal tetejére