1500. évi VIII. törvénycikk

a biráknak saját ügyeik vitatása idején hozzátartozóikkal a törvényszékből ki kell menniök; és az itélőmesterek iródeákjairól

Minden főpap báró úr s az országnak minden rendes birája, itélő mestere és a törvényszéknek bármely egyéb ülnöke, a kinek ügyét tudniillik felveszik, ennek az ügynek a megvitatása idején személyesen, vagy ha rendes biró, akkor itélőmesterével és helyettesével, valamint egyéb hozzátartozóival; a többiek pedig, az ő kiséretükkel és hasonlóképen hozzátartozóikkal kötelesek a törvényszékről távozni.

1. § És hogy egyik itélőmesternek sem szabad a törvényszékre egy esküdt iródeáknál többet magával bevinni és a törvényszékre hivni.

2. § Mindamellett más iródeákokat is vihessen a törvényszék épületébe, de a többi ülnökök közé ne számithassa.

3. § És ezeknek mindvégig hallgatva kell ott maradniok.


  Vissza az oldal tetejére