1500. évi XI. törvénycikk

az itélőleveleket, mielőtt kiadnák, a törvényszéken olvassák föl és az itélőmesterek irják alá

Végeztük, hogy az itélőmesterek tartozzanak a birtokjogokat, valamint más fontos ügyeket tárgyazó összes itélőleveleket, azok kiállitása és megirása után a törvényszékre bevinni és ott a többi itélőmesterek meg ülnökök előtt fölolvasni, azok számára pedig, a kik nem értik, köznyelven megmagyarázni, nehogy azokat a leveleket másképen adják ki, sem mint az itéletet hozták.

1. § Ha pedig ez itélőlevelek elkészitése olyan rendkivüli munkát kivánna és tenne szükségessé, hogy azokat a leveleket a nyolczados törvényszék tartásának ideje alatt kiállitani, megirni és elkésziteni lehetetlen volna; akkor legyenek kötelesek az itélőmesterek a nyolczados törvényszék eltelte és az illető itéletlevelek elkészülte után ezeket a nevezett hites ülnökök előtt, a kiknek a királyi felség tanácsában és a törvényszékeken folytonosan jelen kell lenniök, ugyszintén a többi itélőmesterek előtt, ha ilyenek jelen volnának, felolvasni és az érintett módon megmagyarázni.

2. § És, ha a meghozott itéletnek megfelelően készültek és keltek és azokat a hites ülnökök helyben és jóváhagyták: tartozzanak az itélőmesterek azokon a hites ülnökök jelenlétében nevöket aláirni és e leveleket kézjegyükkel ellátni.


  Vissza az oldal tetejére