1500. évi XXXIV. törvénycikk

az egyházi ügyészeknek meg kell szünniök

Továbbá az egyházi ügyészek szünjenek meg és örökre enyészszenek el.

1. § Azokban az ügyekben pedig, a melyek a szentszékre és a melyek a világi biróságra tartoznak, minden perlekedő a kisebb decretum rendelkezéséhez képest járjon el.


  Vissza az oldal tetejére