1500. évi XXXV. törvénycikk

a helyettesek magyarok legyenek és az ügyvédek ne üljenek a helyettesekkel a biróságban

A hatvanegyedik czikkelyt, hogy az egyházi birák világi ügyekben ő előttük adandó feleletre senkit se kényszeritsenek, ugy mint ez a kisebb decretumban meg van irva, meg kell tartani.

1. § A melyhez hozzátettük, hogy a főpapurak és más egyházi személyek helyettesei ne külföldiek és idegenek, hanem egyedül magyar nemzetbeliek legyenek.

2. § Nehogy a perlekedők a helyettesek nyelvének és beszédének meg nem értése miatt kénytelenek legyenek ugy a tolmácsokat, mint ügyvédeiket is fölöslegesen megfizetni, de leginkább azért, nehogy a tolmácsok utján adandó feleleteikben hibázni és magát a pert is elveszteni kényszerüljenek.

3. § És hogy a szentszéken az ügyvédek a helyettesek birói székén bármilyen ügyeknek vitatásakor, a melyekben ők perelnek, a helyettessel, mint eddig szokták tenni, együtt ne merjenek ülni, hanem arra az időre kötelesek az ülésből, következésképen a birósági épületből kimenni.


  Vissza az oldal tetejére