1500. évi XXXVI. törvénycikk

a plebánosokat a főpapurak világi dolgaival nem szabad elfoglalni

Továbbá, mivel némely főpapurak és egyházi férfiak az egyházmegyéjüknek alávetett egyházközségek plébánosait gyakran szokták dézsmálásra küldeni, megszokott pedig történni, hogy azalatt, mig a plébánosok a dézsmálással bajlódnak és foglalkoznak, a keresztények és egyházközségbeliek közül sokan az üdvösségre szolgáló gyónás és az oltári szentségek felvétele nélkül mulnak ki és a csecsemők keresztség nélkül halnak el.

1. § Azért rendeltük, hogy ezentul jövendőben a főpapurak és egyházi férfiak senkit se kényszeritsenek a plebánosok közül arra, hogy dézsma-ügygyel vagy egyéb nehéz dolgokkal foglalatoskodjanak.


  Vissza az oldal tetejére