1504. évi III. törvénycikk

vármegyei ispánságokat nem kell örökösen adományozni

Ezenkivül, jövendőben senkinek se adományozzon vármegyei tisztségeket örök időkre.

1. § Azoktól a főpap uraktól pedig, kik a szent királyoktól az ispánságok adományozása tárgyában nyert leveleiknek előmutatásától, a kisebb decretum rendelkezéséhez képest, már elestek, a vármegyei tisztségeket vegye el.

2. § És ha az ispánok vagy alispánok, kik a jelen czikkely rendelkezése ellenére lettek azokká, valami birói határozatot hoznának vagy a törvényben eljárnának, ennek semmi ereje és foganatja se legyen.


  Vissza az oldal tetejére