1504. évi IV. törvénycikk

a második visszaüzés büntetése: a hütlenség vétkébe esés

Visszaüzés bármely ügyben és bármiféle birói határozat esetében, a decretum tartalmához képest, egyszer történhessék.

1. § A ki azonban másod izben él visszaüzéssel, az örökös hűtlenség vétkén maradjon: és az ekképen elmarasztalt összes fekvő jószágainak és birtokjogainak két egyenlő része egyenesen a királyi felséget, harmadik része pedig, eme hűtlenség bünének az erejénél fogva örökös joggal a felperest illesse az ő sajátjával együtt.

2. § Az ilyen elmarasztaltaknak a királyi felség, a felperest illető részre nézve máskép meg ne kegyelmezhessen, hanemha ellenfelükkel e részben kiegyeztek.


  Vissza az oldal tetejére