1504. évi VII. törvénycikk

zálogjog tárgyában, birság nélkül, száz forint erejéig lehet a vármegye székén biráskodni

Az elzálogositott birtokjogok tárgyában ezután inditandó minden ügyben, száz forint erejéig, de nem azon tul, bármely vármegye törvényszéke is szabadon biráskodhassék.

1. § Mindazáltal a decretumban e részben elősorolt büntetések és birságok nélkül, melyeket egyedül csak a királyi curiában lehet kiróni és megitélni.

2. § Azt is hozzáadván, hogy ha az ellenfél az ő ügyét felebbezés utján a királyi curia elébe akarná vinni, szabadságában álljon azt feljebb vinnie.


  Vissza az oldal tetejére