1504. évi X. törvénycikk

hogy a király egyházi és világi javakat csak országlakósoknak és nem idegeneknek adományozhat

Továbbá mivel az országnak azok a törvényei, melyek a királyi felségre háramlandó fekvő javak és birtokjogok adományozása és átruházása tárgyában eddigelé készültek majdnem megannyian egymástól eltérni látszanak;

1. § Azért minden kétség és eltérés megszüntetésével határoztuk: hogy a királyi felség minden reá háramlandó birtokjogok felett tetszése szerint szabadon rendelkezhessék, azonban idegen nemzetbelieknek (mi ellen az előbbi decretum is óvást tesz) semmi birtokjogot, tudniillik sem egyházit, sem világit, ne adományozhasson.


  Vissza az oldal tetejére