1504. évi XI. törvénycikk

annak büntetése, ki itéletet betiltó perujitást eszközöl ki és a tudósitó levélnek a kellő határidő alatt való kivételét elmulasztja

Továbbá a mely országlakos bármely ügyben perujitást nyert, és a másik felet bármely itéletlevél végrehajtásától eltiltotta és az eltiltás megtörténte után a perujitás soráról való tudósitás határideje alatt a perujitás foganatositásáról szóló tudósitó levelet kivenni elmulasztotta, s ekképen a másik felet amaz itélőlevelek végrehajtásában háborgatta: az olyan patvarság tényén maradjon, és a felperesnek nyert pere legyen és legott keresett jogának élvezetébe jusson.


  Vissza az oldal tetejére