1504. évi XXI. törvénycikk

vajjon letették-e a morvák és sziléziaiak mint az ország hübéresei a hüségi esküt

A morváktól és sziléziaiaktól, valamint Lusitzától bekivánt hűbéri esküt tárgyazó huszonnegyedik czikkely *  tekintetében az országlakosok nem juthattak még annak a tudomására, vajjon Ő felsége, mint Magyarország királya, nem pedig mint Csehország királya tőlük, nem is mint Csehország alattvalóitól, hanem mint ennek az országnak a hűbéreseitől a hűségi esküt kivette-e vagy sem? Ezért óhajtják, hogy Ő felsége őket erre nézve az ő levele utján értesitse.

1. § Mert az ország részére történt elzálogositástól semmiképen sem akarnak bármi módon is eltérni.


  Vissza az oldal tetejére