1504. évi XXII. törvénycikk

Sopron és Bártfa városokat, melyeket a király elzálogositott, ki kell váltani

Minthogy a királyi felség Sopron városát a vármegyével együtt, valamint Bártfa városát is, a kisebb decretum tizennyolczadik czikkelye *  és az ország régi s dicséretes törvényei ellenére, állitólag idegenek részére zálogba adta.

1. § S ezenkivül azt mondják, hogy a morvák ez ország végvidékein és igaz határain belül néhai Mátyás király halála után már némely foglalásokat tettek, a mi által sok földet akarnának uralmuk alá terelni és a magukévá tenni:

2. § Azért méltóztassék a királyi felség az elzálogositott jószágokat kiváltani és az országnak határait és végvidékeit helyreállitani.


  Vissza az oldal tetejére