1507. évi VII. törvénycikk

ha a királyi tanácsban valaki az ország decretumai ellen cselekednék, azt az ülnökök kötelesek az országgyülésen följelenteni

A mely főúr vagy országlakos, a királyi felség tanácsában nyilván és vakmerően ennek az országnak a szabadsága és közjava, valamint annak törvényei ellen merne cselekedni: azt az előbb emlitett ülnök urak kötelesek a mindenkor legközelebb következő országgyülésen az összes főpap és báró uraknak meg a többi országlakosoknak név szerint bejelenteni.

1. § A kit szabadságukban áll ott, mint a hazaárulóját és az ország szabadságának megzavaróját, érdeme szerint, vagyonában és személyében megbüntetni.


  Vissza az oldal tetejére