1507. évi IX. törvénycikk

hozzáadás a második decretumhoz, az utazókat megillető halasztásokról

A kisebb decretumnak ehhez a záradékhoz: „Kivévén azokat, a kik az országon kivül utazásokkal vannak elfoglalva” stb. hozzátoldottuk:

1. § Hogyha valaki egyszer akár a követségben, akár utazásokban, akár szolgálatokban vagy a végvárakban való elfoglaltság alapján kapott halasztást, az ugyanabban az ügyben semmi halasztást se nyerjen többé.


  Vissza az oldal tetejére