1507. évi XIV. törvénycikk

betiltással nem élhet az, a ki ugyanazon a törvényszéken más ügyben megjelenik

Hogy azután betiltást, még perujitás utján se használhassanak azok, kik a nyolczados vagy rövid törvényszéken megjelentek avagy a kiket ott megjelenni láttak, vagy pedig valamely más ügyben ügyvédvalló levelet mutattak föl.

1. § Hanem a kik sem magukra, sem ügyvédjük által nem jelentek meg, azok joggal élhessenek betiltással a különben szokásos perujitás módjára.


  Vissza az oldal tetejére