1514. évi V. törvénycikk

a nemes azokat a dolgokat, melyektől őt a parasztok megfosztották, esküvel szerzi vissza

Ha pedig valamely nemes azt állitaná, hogy arany- és ezüstnemüit vagy készpénzeit, melyekről tudniillik a közönségnek vagy az embereknek tudomása nem volt, a parasztok elvitték;

1. § Ha erre nézve nyilvánvaló tanubizonyság vagy elfogadható okirat elő nem állitható és föl nem mutatható, ama dolgokat azoktól a parasztoktól, (a kik az ő házába rontottak) eskü utján kell visszaszereznie.


  Vissza az oldal tetejére