1514. évi XI. törvénycikk

ha a földes ur a fosztogatás tárgyában az igazságszolgáltatást elmulasztaná, az a birtok, a melyen a bünös parasztok laknak, elvész

A mit, ha maga az úr vagy tiszte megtenni vonakodnék: akkor az illető vármegye ispánjának vagy alispánjának avagy nemesi közönségének megkeresésére és kérelmére, a királyi felség annak az úrnak vagy nemesnek ama fekvő jószágait és birtokjogait az igaz és kellő elégtétel megtörténtéig foglaltassa le.


  Vissza az oldal tetejére