1514. évi XVIII. törvénycikk

a jobbágyok a föld minden termékéből kilenczedet és tizedet kötelesek fizetni

Továbbá a földnek minden, akár aratható, akár kaszálható termékéből és ezenkivül a borokból, a főpapjaiknak kijáró dézsmán felül, uraiknak kilenczedet, vagyis ezeknek egy kilenczed részét tartoznak megfizetni.

1. § Úgy hogy tiz kéve termésből, vagy tiz veder borból a parasztnak nyolcz fog maradni.

2. § Mindamellett a mi a dézsmákat illeti, egyedül azok után a vetések után kell nekik dézsmát adniok, a melyektől eddigelé szoktak adni.


  Vissza az oldal tetejére